General assembly

Here you will find the general assembly summons.

 


Extraordinary General Assembly, March 31,  2022

 

Extraordinary General assembly, March 16, 2020

Bilaga A — Villkor teckningsoptioner av serie TO2

Bilaga B — Villkor teckningsoptioner av serie TO3

General assembly May 15, 2019

The General assembly will be held at May 15, 2019 at 9.30 a.m. at the Company’s premises in Kungsgatan 60, Stockholm.

 

Extraordinary General assembly November 13, 2018

The extraordinary General assembly will be held at November 13, 2018 at 10.30 a.m. at the Company´s premises in Kungsgatan 37, Stockholm.

 

Årsstämma den 28 juni 2018

Årsstämman ägde rum den 28 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.

 

Extra bolagsstämma den 26 mars 2018

Extra bolagsstämma ägde rum den 26 mars 2018 klockan 10 i Bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.

 

Årsstämma den 16 juni 2017

 

Extra bolagsstämma den 17 oktober 2016

 

Årsstämma den 10 maj 2016

 

Extra bolagsstämma den 21 december 2015

 

Extra bolagsstämma den 6 juli 2015

En extra bolagsstämma hölls den 6 juli 2015 klockan 14:00 i bolagets lokaler, Karlavägen 60 i Stockholm.

 

Årsstämma den 11 juni 2015

TargetEveryone AB (publ) har haft årsstämma torsdagen den 11 juni 2015 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.

 

Extra bolagsstämma den 28 november 2014

En extra bolagsstämma hölls fredagen den 28 november 2014 mellan 10.00 – 11.45 i bolagets lokaler, Karlavägen 60 i Stockholm.

 

Extra bolagsstämma den 9 juni 2014

 

Årsstämma den 29 april 2014

 

Årsstämma den 28 juni 2013